آرشیو موضوع : 11-20

نامه ۱۱

11 و من وصية له عليه السلام وصّى بها جيشا بعثه إلى العدو از وصايا و سفارشهاى امام عليه السلام است‏ به سپاهى كه آنها را به سوى دشمن فرستاد نامه در يك نگاه‏ همان گونه كه در شرح سند نامه ذكر شده است، اين نامه بخشى از نامه‏اى است كه امام عليه السلام براى دو نفر از فرماندهان لشكر هنگام حركت ... ادامه مطلب

نامه ۱۲

12 و من وصية له عليه السلام وصى بها معقل بن قيس الرياحي حين أنفذه إلى الشام في ثلاثة آلاف مقدمة له‏ از وصاياى و سفارشهاى امام عليه السلام است‏ كه معقل بن قيس رياحى، در آن هنگام كه او را با سه هزار نفر به عنوان مقدمه لشكر خويش به سوى شام فرستاد. نامه در يك نگاه‏ اين نامه همانند ساير ... ادامه مطلب

نامه ۱۳

13 و من كتاب له عليه السلام إلى أميرين من أمراء جيشه‏ از نامه‏هاى امام عليه السلام است‏ كه به دو نفر از سران سپاهش نگاشته. نامه در يك نگاه‏ اين نامه در واقع بيانگر دو چيز است؛ نخست دستورى است به آن دو فرمانده لشكر كه از مالك اشتر پيروى كنند و زير نظر او قرار گيرند و ديگر اينكه اوصافى ... ادامه مطلب

نامه ۱۴

14 و من وصية له عليه السلام لعسكره قبل لقاء العدو بصفين‏ از سفارشهاى امام عليه السلام است‏ به لشكرش پيش از روبه‏رو شدن با دشمن در صفين. نامه در يك نگاه‏ اين نامه نيز مانند نامه‏هاى سابق مشتمل بر يك سلسله دستورات اخلاقى و انسانى درباره نبرد با دشمن است دستوراتى كه بيانگر روح عطوفت و رأفت‏اسلامى است و نشان مى‏دهد ... ادامه مطلب

نامه ۱۵

15 و من دعاء له عليه السلام كان يقول إذا لقي العدو محاربا از دعاهاى امام عليه السلام است. كه همواره به هنگام روبه‏رو شدن با دشمن در ميدان جنگ مى‏خواند. نامه در يك نگاه‏ امام عليه السلام در اين دعا ناراحتى خود را از بروز و ظهور جنگ، آشكار مى‏سازد و از كثرت اعدا و پراكندگى مسلمانان در نبودن پيامبر اكرم ... ادامه مطلب

نامه ۱۶

16 و كان يقول له عليه السلام لأصحابه عند الحرب‏ از سخنان امام عليه السلام است‏ كه به هنگام جنگ به يارانش توصيه مى‏فرمود. نامه در يك نگاه‏ اين نامه- يا صحيح‏تر اين كلام- از سخنان امام عليه السلام است كه در ميدان جنگ به عنوان تعليم فنون و رموز نبرد با دشمن براى يارانش بيان مى‏فرمود. در وصايا و سفارش‏هايى كه ... ادامه مطلب

نامه ۱۷

17 و من كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا عن كتاب منه إليه‏ از نامه‏هاى امام عليه السلام است‏ كه در پاسخ به نامه معاويه نگاشته. نامه در يك نگاه‏ به گفته نصر بن مزاحم در كتاب صفين، روزى امام عليه السلام فرمود: فردا صبح شخصاً پا به ميدان مى‏گذارم و با اين گروه مى‏جنگم. اين سخن در ميان لشكر شام ... ادامه مطلب

نامه ۱۸

18 و من كتاب له عليه السلام إلى عبداللَّه بن عباس و هو عامله على البصرة از نامه‏هاى امام عليه السلام است‏ كه به عبداللَّه بن عباس در آن زمان كه از طرف امام عليه السلام فرماندار بصره بود، نگاشته شد. نامه در يك نگاه‏ مرحوم ابن ميثم در مقدمه شرح اين نامه مى‏نويسد كه ابن عباس بعد از آنكه از طرف ... ادامه مطلب

نامه ۱۹

19 و من كتاب له عليه السلام الى بعض عماله‏ از نامه‏هاى امام عليه السلام است‏ كه به بعضى از فرماندهانش نگاشته‏ نامه در يك نگاه‏ مخاطب اين نامه آن گونه كه از تاريخ يعقوبى و تاريخ بلاذرى استفاده مى‏شود عمر بن ابو سلمه (مسلمه) ارحبى است كه به گفته بعضى حاكم بر فارس و بحرين بود كه نسبت به ... ادامه مطلب

نامه ۲۰

20 و من كتاب له عليه السلام إلى زياد ابن أبيه و هو خليفة عامله عبداللَّه بن عباس على البصرة، و عبداللَّه عامل أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ عليها و على كور الأهواز و فارس و كرمان و غيرها: از نامه‏هاى امام عليه السلام است‏ كه به زياد بن ابيه جانشين فرماندار حضرت عبداللَّه بن عباس در بصره نوشته است و عبداللَّه بن عباس ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2018 نهج البلاغه. محفوظ است.
قدرت گرفته از وردپرس فارسی